top of page
_DSC0017_WEB2.jpg

Petra Ondrčková

Riaditeľka školy a zároveň učiteľka prezenčného vyučovania pre pobočky Zürich Affoltern, Winterthur , Adliswil a online vyučovania.

 


        Som rada, že pri výučbe môžem uplatniť moje dlhoročné skúsenosti so zmiešanými ročníkmi. Baví ma neustále sa vzdelávať a využívať nové poznatky v oblasti pedagogiky, psychológie a sociológie. Diferencované vyučovanie si vyžaduje prax a osobnostný vklad.
       Mojím cieľom je predovšetkým hravou formou udržať, podporiť a rozvinúť jazykové kompetencie žiakov v slovenčine. Za kľúčové považujem udržanie zvedavosti a pozornosti detí, ako aj komunikáciu s rodičom.

Zuzana Cvengrošová

Koordinátorka pre HSK ( Heimatliche Sprache und Kultur ) - Kantón Zürich.

      Vyštudovala som klinickú logopédiu na Univerzite Komenského v Bratislave a pracovala som 8 rokov ako klinická logopédka. Mojou doménou boli deti s narušeným vývinom reči.

       Vo Švajčiarsku žijem od roku 2008. Ako slovenská logopédka tu uplatnenie nemám, ale môj pracovný život sa točí stále okolo slovenčiny. Pripravovala som deti Slovákov vo Švajčiarsku na skúšky zo slovenského jazyka na slovenskú základnú školu.

_DSC0349_WEB2.jpg
foto2.jpg

Daniela Mikolajová

Učiteľka prezenčného vyučovania pre pobočku Affoltern.

         Vyštudovala som Strednú pedagogickú školu - učiteľstvo v MŠ a vychovávateľstvo v školskom klube.   V štúdiu pedagogiky som pokračovala na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity - odbor učiteľstvo pre špeciálne školy - Psychopédia. Pred príchodom do Švajčiarska som pracovala v súkromnej MŠ.

       Do Švajčiarska som sa s rodinou prisťahovala v roku 2011 a od roku 2016 učím v Slovenskej škôlke v Zürichu. V súčastnosti pracujem aj ako učiteľka v Montessori škôlke. Práca s deťmi je pre mňa najkrajšia činnosť, ktorá ma napĺňa radosťou a pozitívnou energiou, hlavne, keď vidím na ich tváričkách úsmev a spokojnosť.
       Teším sa, že aj tu v Zürichu, mám možnosť starať sa o vaše najväčšie poklady.

​      

Ľudmila Moráveková

Koordinátorka pre HSK ( Heimatliche Sprache und Kultur ) - Kantón Luzern a súčasne učiteľka prezenčného vyučovania  pre pobočku Luzern.

       Slovenský jazyk a históriu som vyštudovala na Filozofickej fakulte UKF v Nitre. Na Slovensku som pracovala ako učiteľka slovenského jazyka a dejepisu na druhom stupni základnej školy. V Slovenskej škole v Zürichu pracujem od roku 2016. Dáva mi priestor na sebarealizáciu a príležitosť rozvíjať a prehlbovať v našich deťoch slovenčinu ako materinský jazyk hravou a zážitkovou formou. Práca s deťmi je pre mňa prirodzenou činnosťou, veľmi rada s nimi objavujem a rozvíjam všetko, čo v nich je. Ako mama dvoch chlapcov sa zaujímam aj o dinosaury, vlaky a minerály. Vo voľnom čase sa venujem relaxačnému maľovaniu a úplne najradšej mám čítanie rozprávok.

_DSC0294_WEB2.jpg
_DSC2219_WEB3.jpg

Zuzana Šipulová

Učiteľka pre pobočku Luzern a Cham.

        Štúdium na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici v odbore "Učiteľstvo pre I. stupeň ZŠ" som ukončila v roku 2002. Následne som začala učiť na základnej škole v rôznych ročníkoch prvého stupňa. Zaujímali ma nové postupy a metódy a chcela som, aby učenie bolo pre deti čo najzaujímavejšie a nestratili chuť učiť sa a objavovať nové veci. Neskôr ma zaujala hlavne Montessori pedagogika, z ktorej čerpám dodnes.

         Do Švajčiarska sme sa prisťahovali v roku 2013 a v januári 2015 som začala učiť v Slovenskej škole v Zürichu. Práca s deťmi ma veľmi napĺňa a som veľmi rada, že aj tu vo Švajčiarsku môžem spolu s nimi objavovať ich svet.                   

Zuzana Topoľská

Učiteľka prezenčného vyučovania ( predškolákov )  pre pobočku Zürich Wiedikon a pobočku školy Adliswil.

        Narodila som sa v Bratislave, kde som vyštudovala Strednú pedagogickú školu a po jej ukončení som učila v MŠ predškolákov. Po skončení Univerzity Komenského, odbor učiteľstvo pre prvý stupeň a surdopédia, som pracovala rok s nepočujúcimi deťmi v nultom ročníku a po presťahovaní do Anglicka sa mi opäť podarilo 15 rokov pracovať na škole pre sluchovo postihnuté deti s pridruženým postihnutím.

       Od 2019  žijem s rodinou vo Švajčiarsku a som nesmierne rada tejto novej príležitosti! Už sa teším ako budeme spoločne s vašimi ratolesťami objavovať svet fantázie, hier, tvorivosti a touto pre deti prirodzenou cestou si rozvíjať slovenský jazyk a kultúru.

_DSC0528_WEB1.jpg
_DSC0379_WEB3.jpg

Dominika Kmecová

Učiteľka prezenčného vyučovania pre pobočku Zürich Wiedikon a online vyučovania.

           Som rodená Michalovčanka, ale po štúdiu slovenského jazyka a dejepisu na Prešovskej univerzite som sa presťahovala do Košíc. Tam som pôsobila ako učiteľka v základnej škole a na gymnáziu. Svoju kvalifikáciu som si v roku 2008 doplnila štátnou skúškou z anglického jazyka. Takmer 4 roky som popri práci v škole a neskôr aj na plný úväzok vyučovala anglický jazyk v Jazykovej škole VISTA, kde som viedla kurzy pre deti i dospelých.

          Vo voľnom čase veľmi rada pečiem, spievam, cestujem a čítam. Nesmierne sa teším, že vďaka Slovenskej škole a škôlke môžem  aj naďalej vykonávať povolanie, ktoré ma napĺňa a prináša veľa radosti.:-)

Marcela Kmecová

Učiteľka prezenčného vyučovania pre pobočku Zürich Wiedikon, Zollikon a predškolky Zollikoberg.

    Narodila som sa v Prešove, kde som vyštudovala Slovensky jazyk a Estetiku na Prešovskej univerzite. 
    Vždy na zaujímala téma viacjazyčnosti, špeciálne u detí. Ich kreativita pri začlenovaní jazykov do bežného života a schopnosť komunikovať na rôznych úrovniach. Momentálne sú najčastejším objektom pozorovaní moje vlastné deti. Som veľmi rada, za možnosť, učiť na Slovenskej škole, kde sa tieto praktické a teoretické pozorovania dajú využiť .
   Ďalšou veľmi podstatnou súčasťou môjho života je šport a umenie.

_DSC1493_WEB3.JPG

Ďakujeme Petrovi Reiterovi za fotky 

bottom of page