top of page

Milí rodičia, aj v školskom roku 2023/2024 pokračujeme vo vyučovaní detí vo veku 6-14 rokov v Slovenskej škole a detí vo veku 3-6 rokov v Slovenskej škôlke. Vyučovanie prebieha vždy dve hodiny jedenkrát do týždMilí rodičia, aj v školskom roku 2023/2024 pokračujeme vo vyučovaní detí vo veku 6-14 rokov v Slovenskej škole a detí vo veku 3-6 rokov v Slovenskej škôlke. Vyučovanie prebieha vždy dve hodiny jedenkrát do týždňa a je teda doplnkovou voľnočasovou aktivitou popri bežnej škole či škôlke, ktorú deti tu vo Švajčiarsku navštevujú. Naším zámerom je rozvíjanie jazykových a komunikačných zručností v rodnom jazyku a poznávanie slovenskej kultúry, umenia, literatúry a slovenských reálií hravou a pre deti pútavou formou. Od roku 2020 je naša škola registrovaná ako HSK Slowakisch (Heimatliche Sprache und Kultur Kurse).  Jednou z viacerých výhod je možnosť uvádzať známku zo slovenského jazyka na riadnom švajčiarskom vysvedčení pre školákov od druhého ročníka.  Tešíme sa na Vás a na Vaše deti už  6. septembra v Zürichu a v Luzerne, 4. septembra vo Winterthure a 5.septembra v Adliswile a Zollikoňa a je teda doplnkovou voľnočasovou aktivitou popri bežnej škole či škôlke, ktorú deti tu vo Švajčiarsku navštevujú. Naším zámerom je rozvíjanie jazykových a komunikačných zručností v rodnom jazyku a poznávanie slovenskej kultúry, umenia, literatúry a slovenských reálií hravou a pre deti pútavou formou. Od roku 2020 je naša škola registrovaná ako HSK Slowakisch (Heimatliche Sprache und Kultur Kurse).  Jednou z viacerých výhod je možnosť uvádzať známku zo slovenského jazyka na riadnom švajčiarskom vysvedčení pre školákov od druhého ročníka.  Tešíme sa na Vás a na Vaše deti už  6. septembra v Zürichu a v Luzerne, 4. septembra vo Winterthure a 5.septembra v Zollikone a Adliswile!

Zpátky do školy
knihy

Dôležité informácie

Cena:     30 CHF za 2 vyučovacie hodiny 
       Cena pokrýva náklady na prenájom zariadenej miestnosti v existujúcej škole, učebné pomôcky, pracovné zošity, spotrebný materiál, odmenu učiteľky). 

       Skúšobná hodina pre nové deti je zdarma.

V prípade prihlásených súrodencov, poskytujeme rodinnú zľavu vo výske: 15% na školné za druhé dieťa a 50%  na školné za tretie dieťa. 
        Platba je vopred na celý polrok, faktúru posielame elektronicky na email rodiča. ​

IMG_3121 2.HEIC
Otevřený kufr
bottom of page